manoservicio1 - Masaxe terapéutico

Masaxe terapéutico

Consiste nunha serie de movementos executados polas mans do terapeuta sobre a superficie corporal do paciente. Noutras palabras, é a manipulación de tecidos brandos que ten como finalidade principal aliviar molestias en distintas partes do corpo, provocadas por diversos factores como traumatismos, malas posturas, tensións, entre outros.

A palabra masaxe pode derivarse de calquera vocábulo: do árabe MASS que significa tocar con suavidade, fregar suavemente; do grego MASSEIN que significa amasar, fregar ou friccionar; do hebreo MASHECH o seu significado é palpar, tentear; e do francés MASSER cuxo significado é amasar, sobar, masar, dar masaxe. Daranse conta que en todos os vocábulos non difiren moito os seus significados, xa que desde tempos remotos, asociouse a propiedades curativas ?máxicas? por medio de manobras manuais aplicadas por unha persoa (terapeuta) sobre o afectado (paciente).

Ten escasas contraindicacións e efectos secundarios, é de fácil aplicación pero hai que ter coñecemento profundo dos tipos, obxectivos de cada un e formas de aplicación.