manoservicio1 - Craneal

Terapia craneal

Trátase dunha técnica manual, sutil e de efecto profundo para axudar a detectar e corrixir os desequilibrios do sistema cranio-sacral que poidan ser a causa de disfuncións sensitivas, motoras ou neurológicas.

A Terapia Cranio-sacral baséase no principio da existencia dunha pulsación rítmica sutil que emerxe nos tecidos e fluídos do núcleo do corpo (líquido céfalo-raquídeo), que se denomina Impulso Rítmico Cranial ou Ritmo Cranio-Sacral (RCS).

O sistema cranio-sacral envolve ao cerebro e a medula espinal, estes órganos son o centro do ser, sen eles os sentidos, as emocións e as funcións motoras serían inoperantes. Así que o sistema cranio-sacral está relacionado coa saúde e o benestar do corpo enteiro.

O ritmo do sistema cranio-sacral pódese sentir e palpar como o ritmo cardio-vascular e respiratorio, pero de maneira moito máis sutil. A diferenza dos outros ritmos, o ritmo cranio-sacral (RCS) pódese avaliar e corrixir a través da palpación.

Este impulso pode ser percibido como un movemento respiratorio sutil en todas as estruturas que compoñen o sistema craneosacral (ósos craniais, pelvis, columna vertebral, sacro,?), e transmítese tamén a todos os órganos e tecidos corporais.

A potencia e calidade con que emerxe e transmítese este impulso a todo o organismo determina o seu estado de saúde e vitalidade.